logotyp

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Naše společnost, Jesle Žirafka o.p.s., se sídlem Drdy 626/58, Brno Žebětín, 641 00, IČ 01952412, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou O 625, přistupuje k ochraně osobních údajů, která nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu info@skolkazirafka.cz.

Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu (např. fotografie vašeho dítěte na našich webových stránkách nebo na sociální síti Facebook) a zanikl účel, pro který jste nám tento souhlas poskytli nebo se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s platnou legislativou, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Jako správce máme povinnost Vás o tomto kroku informovat a požádat o učinění stejného kroku naše případné zpracovatele.

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace nebo přihlášení. Nepoužíváme soubory cookies ani žádné další služby a aplikace monitorující chování návštěvníků. Prohlášení o přístupnosti je k dispozici v sekci Kontakt

Elektronická přihláška

V případě, že na našich webových stránkách vyplníte ve formuláři Elektronická přihláška jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno, příjmení, data narození, e-mail a telefon zákonného zástupce, budeme tyto údaje zpracovávat na základě právních titulů oprávněný zájem správce, zpracování na základě legislativy, a to výhradně k následujícím účelům: přihlášení a evidence dítěte do zařízení, pro účely podkladů nutných k doložení řádného čerpání dotací, pro účely komunikace týkající se organizačních záležitostí zařízení, evidence a přihlášení dětí na příměstský tábor. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším subjektům nad rámec našich legislativních povinností.
Datum poslední revize 15.2. 2023

Seznam našich zpracovatelů:

  • MAFRA, a.s. – umožňuje nám využívat internetový portál rajče.net,
  • Facebook Inc. – umožňuje nám využívat služby sociální sítě Facebook,
  • Aperus, s.r.o. – umožňuje nám využívat služeb rezervačního systému Webooker,
  • Worklife Agency s.r.o. – administrace dotačního projektu.

Aktuality na červenec a srpen

Jesličky Žirafka

• Výlety do přírody
• Vodní radovánky na zahradě
• Hledání pokladu
• skautský týden
• ponocování

Aktuality na červen

Jesličky Žirafka

• Dětský den - soutěže a skákací hrady na zahradě.
• Canisterapie
• Přednáška p.Mgr. Maxové na téma : Někdy vážně nevíme, co s ním! Nefunguje to po dobrém ani po zlém. Jak pracovat s odměnami a tresty. A co je pro naše dítě skutečná odměna a co přísný trest? Co nikdy jako rodič nesmím udělat? Rozumět sobě a rozumět svému dítěti je první rozhodný krok správným směrem. Diskuse

Aktuality na květen

Jesličky Žirafka

• Canisterapie
• Výchovný program - Ptačí svět kolem nás
• Přednáška pro rodiče p. magistry Maxové - témata : Nastavování pravidel a důslednost ve výchově, Co se vzdorujícím dítětem, Jak na malého tyrana.

Aktuality na duben

Jesličky Žirafka

• Výchovný program - Recyklohrádky
• Canisterapie
• Vítání jara

Aktuality na bžezen

Jesličky Žirafka

• Canisterapie
• Výchovný program - Moje tělo
• Velikonoční dílničky s rodiči
• Prevence respiračních chorob

Aktuality na únor

Jesličky Žirafka

• karneval v Žirafce
• canisterapie
• prevence respiračních chorob - nožní koupele
• inhalace Vincentky
• Dechová cvičení
• Výchovný program kouzelné bylinky

Aktuality na leden

Jesličky Žirafka

• Canisterapie
• Prevence respiračních chorob - nožní koupele, inhalace a popíjení Vincentky
• Dechová cvičení

Aktuality na prosinec

Jesličky Žirafka

• Canisterapie
• Výchovný program - Hebce měkce
• Mikulášská nadílka
• Vánoční dílničky a zpívanky s rodiči
• Inhalace Vincentky - prevence respiračních chorob
Asociace provozovatelů dětských skupin
mojedetskaskupina.cz
Domů - Školka Žirafka
Jesličky a  školka Žirafka facebook
Instagram Žirafka

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign